Depresja -- Schizofrenia -- BorderlineZaburzenia psychiczne u osób starszych

Wiek podeszły jest kojarzony przede wszystkim z dolegliwościami fizycznymi. Bardzo często jednak dla seniorów najbardziej uciążliwe okazują się zaburzenia psychiczne. Powinien mieć to na uwadze każdy wykwalifikowany opiekun medyczny, ponieważ u osób po 65 roku życia wzrasta ryzyko prób samobójczych.

depresja osób starszych

Najczęściej występującym schorzeniem jest depresja. Szacuje się, że dotyka ona od 15 do 20 % osób w wieku poprodukcyjnym. Bardzo często odróżnienie depresji od zwyczajnych wahań nastrojów nie jest łatwe. Trudności sprawia także zdiagnozowanie zaburzeń somatycznych, które często mylone są z charakterystycznymi dla seniorów dolegliwościami. Przyczyny depresji są zazwyczaj związane ze stanem zdrowia chorego, jego ograniczeniami, poczuciem nieprzydatności i osamotnienia. Nie bez znaczenia jest również śmierć bliskich mu osób. Poza lekami farmakologicznymi i terapią, ogromny wpływ ma wsparcie bliskich, którzy powinni angażować osobę starszą w swoje życie, demonstrować jej znaczenie i wysoką pozycję w rodzinie, ale jednocześnie unikać niepotrzebnego użalania się nad jej stanem.

Poważnym problemem, zarówno dla osób w starszym wieku, jak również ich otoczenia, są pogłębiające się kłopoty z pamięcią. Cierpi na nie około 20 % osób w tej grupie wiekowej. Często pojawia się również demencja starcza, która charakteryzuje się przede wszystkim stanem otępienia. Jej bezpośrednią przyczyną jest uszkodzenie mózgu. Borykają się z nią osoby chore na Alzheimera czy Parkinsona. Kłopotliwe są również urojenia oraz paranoje. Seniorom często wydaje się, że giną drogocenne przedmioty, mają również lęki związane z chorobami fizycznymi. W wieku podeszłym pojawiają się często lęki społeczne (osobowość schizotypowa), skłonności do upartego zakorzenienia w przeszłości (osobowość schizoidalna) czy częste wahania nastrojów. Duża liczba starszych osób posiada skłonności do nadmiernego dramatyzowania i wyolbrzymiania, co przez specjalistów określane jest mianem osobowości histrionicznej.

Przykłady zaburzeń psychicznych pojawiających się w wieku starczym można mnożyć. Rodzina powinna być uczulona na możliwość ich występowania, a pracownicy służb medycznych bardziej wyrozumiali.


Inne artykuły:   Choroby OUN i CUN - pomoc neurologiczna | Podróże wybawieniem dla zranionej duszy | Samopoczucie pod znakiem słońca | Zaburzenia psychiczne u osób starszych
© Copyright psychiatra.waw.pl 2006 - 2011    Psychiatra Warszawa
  Psycholog Bydgoszcz   Depresja   Anoreksja