Depresja -- Schizofrenia -- BorderlineEgon Schiele - Klęcząca kobieta pochylona w lewo
Zobacz też:
1. Autyzm w schizofrenii
2. Schizofrenia - F20 - Morbus Bleuleri

Schizofrenia to nazwa choroby uznawanej za najgłębsze zaburzenie psychiczne. Znajduje się w grupie psychoz endogennych.

Schizofrenia jest uznawana za chorobę społeczną, gdyż statystycznie co setny człowiek może na nią zapaść. Słowo "schizofrenia" dosłownie oznacza "rozszczepienie umysłu", ale nie w sensie posiadania więcej niż jednej osobowości, jest to rozszczepienie pomiędzy myśleniem i czuciem.

Schizofrenia z uwagi na bogactwo przeżyć chorego bywa też określana mianem "choroba królewska".

Rodzaje schizofrenii wg T.Crow

Przedstawił on ciekawą koncepcję typologiczną schizofrenii, uważaną za jedną z ważniejszych i potwierdzoną przez innych badaczy:

SCHIZOFRENIA TYPU I: przeważają w niej objawy wytwórcze tzw. pozytywne (urojenia, omamy, zaburzenia w treści myślenia np. myślenie magiczne) w ośrodkowym układzie nerwowym nie obserwuje się zmian anatomicznych - prawdopodobnie podłożem tych objawów jest nieprawidłowe przekaźnictwo synaptyczne neuronów.

SCHIZOFRENIA TYPU II: przeważają w niej objawy negatywne (np. zaburzenia ruchowe, agolia - niezdolność mówienia itp.) obserwuje się zmniany w ośrodkowym układzie nerwowym np. poszerzenie komór bocznych mózgu.

Jeżeli chodzi o rokowania to zdecydowanie lepsze są w przypadku schizofrenii typu I - pacjenci reagują dobrze na leczenie farmakologiczne itd. W przypadku typu II występują znaczne uspośledzenia w funkcjonowaniu jednostki i są gorsze prognozy lecznicze. [w]


Inne artykuły:   Choroby OUN i CUN - pomoc neurologiczna | Podróże wybawieniem dla zranionej duszy | Samopoczucie pod znakiem słońca | Zaburzenia psychiczne u osób starszych
© Copyright psychiatra.waw.pl 2006 - 2011    Psychiatra Warszawa
  Psycholog Bydgoszcz   Depresja   Anoreksja